טיפול סיעודי באמצעות עובד זר

הגיל השלישי בחיים מאופיין בשינויים רבים פנימיים וחיצוניים, מאדם עצמאי ובריא לאט לאט יכולת התפקוד יורדת גם מהבחינה הפיזית וגם מהבחינה הקוגניטיבית, אפילו במרחב הביתי מתבצעים שינויי הנגשה ומותקנים עזרי בטיחות.